Langrenn Løping Sykling

Absolutt maks i sone 6, 7 og 8

Skjermbilde 2015-12-16 kl. 18.30.43

Trening i intensitetssone 6, 7 og 8 påvirker hovedsakelig de anaerobe energiprosessene. I disse sonene er verken laktat eller den maksimale hjertefrekvensen listet opp.

Dette skyldes at slike målinger i liten grad egner seg til å vurdere den indre intensiteten i den anaerobe treningen. I disse sonene er det mer vanlig å bruke fart som mål på intensiteten.

Sone 6

I sone 6 er treningsvarigheten er fra 30 til 120 sekunder for hvert drag. Det er i første rekke evnen til å tåle store mengder laktat, som er hovedmålsettingen når en trener i denne sonen.

Sone 7

Treningsvarigheten i sone 7 er fra 15 til 30 sekunder for hvert drag. I denne intensitetssonen er det evnen til å produsere laktat for hvert eneste drag som er i fokus. På grunn av den kortere belastningstiden blir laktatverdiene lavere enn i sone 6.

Sone 8

Sone 8 snakker vi om absolutt maks av det vi klarer. Det er drag fra 3 til 15 sekunder. Fysiologisk er det den maksimale laktatkapasiteten som skal forbedres når vi trener i denne intensitetssonen.

All sprint, spenst og vekttrening hvor innsatsen er tilnærmet maksimal og arbeidstiden er kort registreres i disse sonene.