Brettseiling Kajakk Langrenn Løping Sykling

Halsbetennelse kan faktisk være kyssesyke

Dame med halsbetennelse

Symptomene på kyssesyke kan i starten ligne en forkjølelse, halsinfeksjon eller influensasykdom. Derfor kan sykdommen feildiagnostiseres og det kan ta litt tid før man kommer inn på mistanken om kyssesyke. Diagnosen stilles best og sikkert ved å ta en blodprøve.

 – Kyssesyke er en infeksjon forårsaket av Epstein Barr virus, forklarer Dag Lunder, spesialt i allmennmedisin.

Dråpesmitte

– Viruset smitter via direkte kontakt mellom slimhinner og det er også vanlig at viruset overføres via dråper i lufta fra hosting og nysing, og via hånd til munn kontakt.

Mange får infeksjonen som barn i en mild form. Faren for å pådra seg kyssesyke øker i tenårene, samtidig som varighet og alvorlighetsgrad av symptomer er størst blant denne aldersgruppa.

Ved 20 års alder har nesten alle dannet antistoffer mot Epstein Barr virus, som et tegn på̊ at de har hatt sykdommen i barndommen.

– Fordi mange har hatt kyssesyke som barn og da fått beskyttende antistoffer mot viruset i kroppen, er smittefaren mindre enn ved for eksempel influensavirus og andre luftveisinfeksjoner, sier lege Lunder.

Idrettsutøvere er mer utsatt

– Idrettsutøvere som trener eller bor tett på hverandre kan være mer utsatt for smitte. Hard trening og konkurranser i tiden fra en er smittet av viruset til like før sykdommen slår ut, kan være årsak til at enkelte idrettsutøvere får et mer alvorlig og langvarig sykdomsforløp.

– Fordi kyssesyke er en virussykdom, har antibiotikabehandling ingen effekt, men det kan være en bakteriell infeksjon, som for eksempel halsbetennelse samtidig med kyssesyke og da er det viktig å vurdere bruk av antibiotika, fortsetter allmennlegen.

Opptrening i samarbeid med lege

Etter kyssesyke bør det skje en forsiktig retur til idretten i samarbeid med en lege med idrettserfaring.

– Det er viktig å være helt klar på at all form for trening etter en periode med virussykdommen må være klarert av en lege.

– Korte treningsøkter på lav intensitet annenhver dag anbefales den første uka. Progresjon i treninga må deretter skje gradvis der både intensitet, mengde og hyppighet skjer i riktig rekkefølge, avslutter Dag Lunder.